Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval?

De meesten van ons nemen bijna dagelijks deel aan het verkeer. De een met de auto, een ander met de fiets en weer een ander als voetganger. Toen we klein waren, leerden we de belangrijkste regels, zoals pas oversteken als er geen verkeer aankomt en wachten tot het licht op groen springt. Hoe ouder we werden, hoe meer we aan het verkeer deel mochten nemen en daarmee maakten we kennis met meer regels, zoals bij een ritje op de fiets je hand uitsteken als je een andere weg inslaat en aan de rechterkant van de straat rijden. Als je eenmaal eraan toe bent je rijbewijs te halen, heb je ineens veel meer regels om rekening mee te houden. Hoe beter we de verkeersregels volgen, hoe minder kans er is op ongevallen. Wanneer we deelnemen aan het verkeer, gaan we er natuurlijk niet van uit dat er iets naars zal gebeuren. Maar als je een keer een ongeval overkomt, is het belangrijk te weten wat je moet doen.

Belangrijkste acties

Het eerste wat je doet als je bij een ongeval betrokken bent, is jezelf en andere betrokkenen in veiligheid brengen. Als er gewonden zijn, zorg je voor hen, al mag je een gewonde niet verplaatsen. Wanneer er meer aan de hand is dan lichte blikschade, bel je het alarmnummer voor de politie en zo nodig een ambulance. Zorg er vervolgens voor dat de voertuigen veilig staan. Als het verkeer niet geblokkeerd wordt, kan je de voertuigen laten staan. Is het wel nodig een voertuig te verplaatsen, maak dan eerst foto’s van de situatie en de schade. Loop om alle voertuigen heen en maak zo veel mogelijk foto’s. Als een voertuig niet verplaatst kan worden, zet je een gevarendriehoek neer om ander verkeer te waarschuwen. Tot slot ben je verplicht om je gegevens achter te laten en om voor gewonden te zorgen. Samen met de andere partij vul je het Europees Schadeformulier in.

Gespecialiseerde rechtsbijstand

In het extra nare geval dat er sprake is van letselschade is het van belang een letselschade specialist in te schakelen. De schade kan namelijk veel en grote kosten omvatten, zoals medische kosten, reiskosten, schade aan het voertuig en inkomensschade. Om een volledige schadevergoeding te krijgen, kan je het beste bijgestaan worden door een letselschade advocaat. Die kan gespecialiseerde rechtsbijstand verlenen. Letselschadebureaus en rechtsbijstandverzekeraars missen vaak de vereiste kennis die nodig is om een optimale vergoeding te krijgen. Dit geldt niet alleen bij een verkeersongeval, maar ook bij een bedrijfsongeval of een medische misser. Zowel voor het verhalen van materiële schade als smartengeld, zijn letselschade advocaten degenen met de gespecialiseerde kennis en ervaring die hiervoor nodig is. Het is erg naar als er een ongeval of medische misser heeft plaatsgevonden. Dan is het van belang door een persoon met de juiste expertise te worden bijgestaan.

Comments are closed.